Web preglednik IPP FBiH - ФГУ

Web preglednik IPP FBiH

Dobrodošli na Web preglednik IPP FBiH

Јединствена приступна тачка ресурсима геоподатака које дијеле и чине доступним субјекти ИПП-а

Прегледник је Wеб ГИС апликација гдје се приказују просторни подаци на основу претходно успостављених wеб сервиса и низа других програмских компоненти. 

Основни циљ успоставе Wеб прегледника Инфраструктуре просторних података ФБиХ је осигурање лакшег приступа и кориштења стандардизираних просторних података којима располажу субјекти ИПП-а.

Wеб прегледник представља основу ИПП-а ФБиХ гдје корисници имају увид у све доступне сетове и подсетове просторних података. Користећи се Каталогом метаподатака, корисник се може додатно информисати о подацима од интереса који су визуализирани на Wеб прегледнику.

Сви подаци који постоје у Федерацији БиХ ће у догледно вријеме бити доступни на Wеб прегледнику. Просторни подаци на нивоу Федерације ће бити усклађени са прописима ИНСПИРЕ стандарда Европске уније, визуализирани на прегледнику, доступни широј јавности на увид те описани метаподацима.