Sektor za upravljanje projektima iz programa javnih investicija - ФГУ

Sektor za upravljanje projektima iz programa javnih investicija

Sektor za upravljanje projektima iz programa javnih investicija vrši slijedeće poslove i zadatke:

-              sudjeluje u pripremanju zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Sektora,

-              priprema nacrte trogodišnjih i godišnjih programa rada iz nadležnosti Sektora,

-              priprema analize, izvješća, stručne naputke, mišljenja i objašnjenja propisa iz nadležnosti Sektora,

-              daje prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera i priprema informacije za Vladu FBiH iz oblasti za koje je Sektor nadležan,

-              koordinacija u  identifikaciji, formulaciji i utvrđivanju prioritetnih projekata u oblasti programa javnih investicija,

-              učestvuje u procesu pripreme i izrade programa javnih investicija i vrši dostavljanje prioritetnih projekata Ministarstvu financija, u cilju pripreme PJI Federacije,

-              vrši kandidiranje projekata i ažuriranje podataka o projektima u implementiranju putem informacijskog sustava PIMIS,

-              vrši implementaciju projekata iz programa javnih investicija koji je odobrila Vlada Federacije,

-              poslove implementiranja projekta, sukladno unutarnjoj organizaciji i nadležnostima,

-              poslove praćenja i izvještavanja o implementiranju tekućih projekata

-              osigurava angažman određenog broja stručnjaka sa specifičnim znanjima i kompetencijama kojima ne raspolaže Sektor,

-              uspostavlja Geoportal IPP-a FBiH, upravlja njegovim radom i radi na prikupljanju podataka za katalog metapodataka IPP-a FBiH sukladno Uredbi o Infrastrukturi prostornih podataka FBiH,

-              održava javni servis metapodataka i osigurava subjektima i korisnicima povezivanje sa drugim servisima uključenim u IPP FBiH,

-              osigurava pronalaženje, pristup i korištenje prostornih podataka IPP FBiH,

-              uređuje i koordinira uspostavu usluga pronalaženja, pregleda, transformacije, preuzimanja, povezivanja i drugih usluga IPP-a FBiH sukladno Uredbi o Infrastrukturi prostornih podataka FBiH,

-              proučava, prati i nadzire primjenu domaćih i međunarodnih normi u području razmjene i standardizacije prostornih podataka,

-              izrađuje i održava službenu web stranicu IPP-a FBiH,

-              podržava i koordinira obavljanje poslova u vezi međunarodne suradnje iz nadležnosti Uprave,

-              učestvuje u pripremanju i izvršavanju međunarodnih sporazuma iz nadležnosti Uprave,

-              podupire pripremu bilateralne i međunarodne suradnje, provedbe projekata i razmjene podataka iz nadležnosti Uprave,

-              obavlja poslove pripreme, koordinacije i podrške provedbi i praćenju međunarodnih i regionalnih projekata, u suradnji sa drugim sektorima uključenim u provedbu projekata,

-              podržava i koordinira suradnju Uprave sa međunarodnim asocijacijama i organizacijama,