Projekt DELEF - ФГУ

Пројекат ДЕЛЕФ, „Дигитално унапређење управљања земљиштем за ЕУ будућност Босне и Херцеговине“

Влада Краљевине Шведске путем управе за мапирање и катастар - Лантмäтериет дуги низ година помаже земљама региона Западног Балкана при процесима реформе и унапређења сектора земљишне администрације. Кроз претходно успјешно реализован ЦИЛАП пројекат (Изградња капацитета за унапређење земљишне администрације и процедура у Босни и Херцеговини), Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА) је у име Владе Краљевине Шведске осигурала грант од приближно 6,5 милиона Евра, те је у имплементационом периоду од 2016. до 2022. године извршено јачање капацитета у Федералној управи за геодетске и имовинско – правне послове (ФГУ) и Републичкој управи за геодетске и имовинско – правне послове (РГУРС).

Одговарајући на захтјеве за наставак помоћи, Шведска агенција за међународни развој и сарадњу је средином 2023. године одобрила пројектни приједлог за имплементацију пројекта ДЕЛЕФ „Дигитално унапређење управљања земљиштем за ЕУ будућност Босне и Херцеговине“ те је у вези с тим уговорен “Аранжман о дођели бесповратних средстава између Шведске агенције за међународни развој и сарадњу, и Лантмäтериет-а“, СИДА допринос бр. 16037.

ДЕЛЕФ пројекат ће бити фокусиран на четири главна подручја за подршку, а то су:

1. Развој укупног капацитета,

2. Масовна процјена вриједности непокретности,

3. Инфраструктура просторних података (ИПП),

4. Геодетска инфраструктура.

Сврха пројекта је јачање капацитета партнера који учествују у пројекту а тиме и допринос њиховој трансформацији у модерна, технолошки развијена, поуздана и ефикасна тијела јавне управе. Управе које прикупљају информације за које су надлежне обезбјеђују лаку доступност и транспарентност информација све кориснике у БиХ. Како би се осигурао развој капацитета и постигла одржива промјена, пројекат ће се усредоточити на ефикасно учење и јасно мјерљиве резултате.

За реализацију пројекта са корисничким партнерским институцијама у Босни и Херцеговини додијељен је укупни грант од 44 милиона Шведских Круна што укључује и све трошкове Лантмäтериет-а који је задужен за имплементацију. Предвиђено вријеме трајања пројекта је од 01.08.2023. до 31.07.2028. године.

Пројекат сарадње укључује сљедеће три стране:

-           Лантмäтериет, Управа за мапирање, катастар и земљишне књиге

-           Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) Републике Српске

-           Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове Федерације Босне и Херцеговине (ФГУ)

Пројектни партнери склопили су споразум о пројекту сарадње који се темељи на финансирању СИДА-е, Шведске агенције за међународни развој, а изражен је кроз Аранжман о дођели бесповратних средстава између Шведске агенције за међународни развој и сарадњу, и Лантмäтериет-а“. Споразум је потписан од стране СИДА-е и Лантмäтериет-а 24.07.2023., односно 14.08.2023. године.