PLAN POSLOVA PREMJERA I USPOSTAVE KATASTRA NEKRETNINA ZA 2022. GODINU - ФГУ

PLAN POSLOVA PREMJERA I USPOSTAVE KATASTRA NEKRETNINA ZA 2022. GODINU