Završena kampanja mjerenja relativne gravimetrije - ФГУ

Новости преглед

Završena kampanja mjerenja relativne gravimetrije

27.10.2014 15:55

У оквиру ЦИЛАП пројекта Изградња капацитета за унапређење земљишне администрације у Босни и Херцеговини, а у сарадњи с Лантматериетом (шведска државна управа за картографију, катастар и упис права) и Републичким геодетским заводом Републике Србије, успјешно је завршена кампања мјерења апсолутне и релативне гравитације у БиХ.
Овај пројекат има за циљ реализацију гравиметријског референтног система БиХ. Гравиметријски референтни систем дефинише се у циљу успостављања хомогеног гравиметријског премјера на великим територијама, реализацијом усвојених стандарда при одређивању вриједности убрзања Земљине теже на одређеном броју одабраних тачака. Основна намјена успостављања и реализације гравиметријских референтних система за потребе геодезије је одређивање физички дефинисаних система висина и одређивање геоида.
Мјерење апсолутне гравитације одређено је на четири тачке (двије у ФБиХ и двије у РС), које је обавио Лантматериет од 29. септембра до 21. октобра 2013. године. Вриједност гравитације утврђена је помоћу шведског апсолутног гравиметра Микро-г лакосте ФГ5 # 233, а гравитацијски градијент је праћен помоћу шведског релативног гравиметра Скинтрекс ЦГ-5 # 740. Обрада је урађена у Лантматериету у г Апсолут гравити процесингсофтверу, верзији 9.
Мјерење релативне гравитације, у складу с потписаним уговором, урадио је Републички геодетски завод из Београда (РГЗ) у сарадњи с представницима Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове (ФГУ), Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове РС (РГУ) и ЦИЛАП пројекта у периоду од 1. септембра до 24. октобра 2014. године.
Пројекат основне гравиметријске мреже БиХ урадио је проф. др Мирослав Старчевић, дипл. инж геофизике.
Вриједност гравитације основне гравиметријске мреже БиХ утврђена је помоћу релативног гравиметра СКИНТРЕКС ЦГ-5 на 60 тачака (тридесет у ФБиХ и тридесет у РС) које затварају укупно 45 полигона облика троугла (2), четвероугла (40) и петоугла (3). Извршена су гравиметријска мјерења на повезивању основне гравиметријске мреже БиХ с тачкама с апсолутним убрзањем (укупан број распона износи 12) и гравиметријска мјерења на бази за калибрацију гравиметра. Урађена је прелиминарна обрада резултата мјерења, док ће коначне резултате мјерења РГЗ у сарадњи с Лантматериетом доставити до краја године. Након успостављања основне гравиметријске мреже ФГУ планира наставак радова на успостављању регионалног гравиметријског премјера.

Natrag