ЗАПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА КОМАСАЦИЈЕ ЗА РЕТЕНЗИЈУ У ОПЋИНИ ОЏАК - ФГУ

Новости преглед

ЗАПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА КОМАСАЦИЈЕ ЗА РЕТЕНЗИЈУ У ОПЋИНИ ОЏАК

23.09.2020 11:18

Представници Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове и представници фирме „Траффицон д.о.о.“, извођача радова на изради пројекта комасације за ретензију у опћини Оџак, су 22.9.2020. године обишли подручје катастарских опћина Горњи и Доњи Свилај на којем је планирано провођење пројекта комасације у наредном периоду. Обухват комасације се налази на простору „ретензије“ чија површина износи цца 1055 Ха са око 3700 парцела гђе је на снази катастар земљишта.

На терену је тренутно у току обнова геодетске мреже, снимање обухвата комасације као и ажурирање геодетске ситуације како би се могло започети са израдом пројекта табли, путне и каналске мреже. Рок завршетка радова на изради пројектне документације је децембар 2020. године.    

Natrag