Влада Федерације Босне и Херцеговине усвојила Закључак о подршци имплементације ИЦТ стратегије земљишне књиге и катастра некретнина/земљишта Федерације БиХ - ФГУ

Новости преглед

Влада Федерације Босне и Херцеговине усвојила Закључак о подршци имплементације ИЦТ стратегије земљишне књиге и катастра некретнина/земљишта Федерације БиХ

06.12.2019 13:11

Влада Федерације Босне и Херцеговине је на 202. сједници одржаној у Мостару 05.12.2019. године прихватила информацију Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове те усвојила Закључак којим препознаје значај имплементирања ИЦТ Стратегије земљишне књиге и катастра некретнина/земљишта Федерације Босне и Херцеговине за период 2019.-2029. година.

Наведеним Закључком је Влада Федерације Босне и Херцеговине додатно потврдила да препознаје значај успоставе интероперабилности и размјене података између информационих система земљишне књиге и катастра земљишта/некретнина, као и њихову интероперапилност са информационим системима других јавних регистара (регистар личних података грађана, регистар пословних субјеката, адресни регистар, регистар цијена некретнина, дигитални архив и др.) због чега даје подршку успостави централних база и одржавању информационих система дигиталног архива, адресног регистра и регистра цијена некретнина.

На сједници Владе Федерације БиХ су испред Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове присуствовали директор, госп. Жељко Обрадовић и помоћник директора за геоинформатику госп. Неџад Пашалић, који су овом приликом презентирали ИЦТ стратегију земљишне књиге и катастра некретнина/земљиште Федерације БиХ за период 2019.-2029. година члановима Владе Федерације БиХ.

Natrag