Влада Федерације БиХ усвојила Нацрт закона о измјери и регистрацији некретнина - ФГУ

Новости преглед

Влада Федерације БиХ усвојила Нацрт закона о измјери и регистрацији некретнина

08.01.2016 10:06

Влада Федерације БиХ је на сједници одржаној 23. 12. 2015. године усвојила текст Нацрта закона о измјери и регистрацији некретнина. Предложеним законом катастар и земљишна књига повјеравају се на вођење једном органу, воде се у јединственој бази података, а задржавају све своје досадашње темељне одреднице када су у питању њихов садржај и процедуре вођења. Овакво рјешење представља добар основ за транзицију у нову организациону шему.

Предложеним текстом ЗИРН-а се област измјере и катастра некретнина такође усклађује и с новим техничко-технолошким рјешењима (ГИС, ГПС), а катастар некретнина се дефинише као модерни власнички катастар, што је тенденција катастра широм свијета.

Приједлогом закона се уређују и подручје катастра водова те, по први пут у Федерацији БиХ, подручја: картографско-топографске дјелатности, регистра просторних јединица и адресног регистра, процјене вриједности некретнина, те посебно важно подручје инфраструктуре просторних података, које је усклађено с ИНСПИРЕ директивом Европске уније. Уређење ових подручја представља значајан искорак у законодавном оквиру Федерације БиХ.

Natrag