Влада ФБиХ на својој 262. редовној сједници прихватила информацију о значају просторних података Федерације Босне и Херцеговине - ФГУ

Новости преглед

Влада ФБиХ на својој 262. редовној сједници прихватила информацију о значају просторних података Федерације Босне и Херцеговине

08.04.2021 15:56

Влада Федерације БиХ је на својој редовној 262. сједници одржаној 8. априла 2021. године прихватила Информацију Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове о значају просторних података за економски развој, просторно планирање, праћење промјена и управљања простором као ресурсом, као и за доношење одлука о кориштењу земљишта од стране институција јавне управе.

Наиме, кроз дугогодишње кориштење просторних података у различите сврхе посебно се истакао значај ортофото планова који су се наметнули као најзначајнији извор квалитетних и ажурних просторних информација које приказују стварно стање на терену. Ортофото планови се израђују на основу снимака из зрака (авионски или сателитски снимци терена), расположиви су у три временске генерације и то из периода снимања 2008. -2009. године, 2012.- 2013. године и 2018. године и један су од најтраженијих података који на свом Геопорталу презентује Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове.

Обзиром да су припреме за наредни попис становништва , домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини започеле и да су један од најважнијих података квалитетни и ажурни дигитални ортофото планови, Влада ФБиХ је дала неупитну подршку даљим пројектима на прикупљању, обради и дистрибуцији просторних података територије ФБиХ, конкретније, изради нове генерације дигиталних ортофото планова који би требали бити реализовани на основу снимања из зрака 2022. године.

Natrag