V. HRVATSKI KONGRES O KATASTRU s međunarodnim sudjelovanjem - ФГУ

Новости преглед

V. HRVATSKI KONGRES O KATASTRU s međunarodnim sudjelovanjem

23.01.2014 17:11

Hrvatsko geodetsko društvo organizira V. hrvatski kongres o katastru s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Zagrebu, Hotel Antunović, 8.-9. svibnja 2014. godine.

Kongres, koji se tradicionalno održava svake četiri godine, ima za cilj prikazati najnovija domaća i svjetska znanstvena i stručna dostignuća iz područja zakonodavstva, katastra, zemljišne knjige, geodezije i geoinformatike te njihovoj ulozi u rješavanju vlasničkih i prostornih odnosa.

Teme kongresa:

- Zakonodavni okviri - Geodetski projekt
- HTRS96/TM
- Katastar i zemljišni informacijski sustav
- Legalizacija bespravno izgrađenih objekata / provedba u katastru i zemljišnoj knjizi
- Infrastruktura prostornih podataka
- Formati razmjenskih podataka GML/XML i automatizacija obrade podataka
- Primjena novih tehnologija u prikupljanju geoinformacija

Natrag