УТВРЂЕН ПРIЈЕДЛОГ ЗАКОНА О ИНФРАСТРУКТУРИ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ФБиХ - ФГУ

Новости преглед

УТВРЂЕН ПРIЈЕДЛОГ ЗАКОНА О ИНФРАСТРУКТУРИ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ФБиХ

12.03.2021 11:30

Влада Федерације БиХ је на 258. сједници одржаној 11.03.2021. године утврдила Приједлог закона о инфраструктури просторних података (ИПП) ФБиХ и упутила исти Парламенту ФБиХ. Наиме, тренутно је у ФБиХ ова област уређена Уредбом о инфраструктури просторних података из 2014. године а нови закон је утемељен на Директиви Европског парламента и Вијећа од 14. марта 2007. године којом је успостављена Инфраструктура просторних података у ЕУ.

Проблеми везани уз расположивост, квалитет, организацију, доступност и дијељење просторних података заједнички су у многим подручјима људске ђелатности, па тако и у органима управе и другим јавним институцијама. Рјешавање тих проблема захтјева предузимање мјера које осигуравају ефикасан систем дијељења, размјењивања и кориштења ових података.

Нови федерални закон креира основна правила о успостави ИПП-а која подразумијевају метаподатке, скупове и сервисе просторних података, споразуме о размјени, приступу и употреби, као и механизме координације и наџора. Закон креира и правни оквир за управљање и размјену просторних информација.

Усвајањем Закона створити ће се оквир за једноставније прегледавање и преузимање података из надлежности субјеката ИПП-а ФБиХ и повећати учинковитост тијела јавне власти у подручјима везаним за просторне податке. Примјењујући начело да се подаци одржавају на најпримјеренијој разини, позитиван утицај ће се одразити и на буџете свих разина јер се за исти или сличан сет просторних података неће финансирати израда у неколико различитих институција него само у једној која ће путем ИПП-а податке дијелити с другима. Такођер ће бити спријечено кориштење неслужбених просторних података и тиме смањен ризик административних поступака и неправилности приликом преузимања.

Natrag