Usvojena Uredba o infrastrukturi prostornih podataka FBiH - ФГУ

Новости преглед

Usvojena Uredba o infrastrukturi prostornih podataka FBiH

22.10.2014 11:02

Влада ФБиХ је на сједници одржаној 8. 10. 2014. године, на приједлог Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, донијела Уредбу о инфраструктури просторних података ФБиХ. Овом се уредбом уређују оснивање и одржавање инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине, њен садржај, метаподаци, сервиси просторних података, оснивање и одржавање Геопортала ИПП ФБиХ, као и успостављање и надлежност органа ИПП ФБиХ.
Тренутна ситуација у Федерацији БиХ је таква да многе институције, свих нивоа власти у Федерацији БиХ, располажу просторним подацима у аналогном и дигиталном облику. Међутим, наведени подаци нису стандардизовани и интероперабилни, због чега се најчешће користе само унутар институције која је власник података, без могућности, или уз отежану могућност, њиховог кориштења од стране других институција. Чест је случај да двије или више институција посједују скупове просторних података исте тематске области, који су често различитог стања и ажурности, због чега су корисници просторних података збуњени и не знају који су подаци валидни и које податке требају користити при реализацији пројеката из њихове надлежности.
Наведени разлози су потакли Федералну управу за геодетске и имовинско-правне послове, као институцију основану ради извршавања геодетских, картографских и катастарских послова на територији Федерације БиХ, која располаже највећом количином просторних података различитих тематских области, да покрене активности на успостављању ИПП-а Федерације БиХ, који ће бити основан по овој уредби.
Наведени подаци ће обухваћати просторне податке свих органа и организација федералне и кантоналне управе, локалне самоуправе, јавних предузећа и свих других субјеката који управљају просторним подацима или их користе. ИПП Федерације БиХ ће бити имплементиран у складу с директивом Европске уније „Infrastructure for Spatial Information in the European Community – INSPIRE“.

Natrag