УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА ИПП-а ФБиХ ОД СТРАНЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ - ФГУ

Новости преглед

УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА ИПП-а ФБиХ ОД СТРАНЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

05.09.2016 08:59

Влада Федерације БиХ је на 67. редовној сједници, одржаној у Сарајеву, разматрала и усвојила „СТРАТЕГИЈУ УСПОСТАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ“. Стратегију је Влади Федерације БиХ овом приликом представио директор Федералне управе за геодетске и имовинскоправне послове и предсједавајући Савјета ИПП-а Федерације БиХ г. Жељко Обрадовић, док је презентацију о важности креирања инфраструктуре просторних података и Инспајер директиви одржала гђа Слободанка Кључанин, консултант ангажована од стране Управе путем регионалног ИМПУЛС пројекта.

Општи циљ усвајања овог важног документа је дефинисање стратегије за трасирање пута за успостављање и одржавање ИПП-а ФБиХ, која укључује повезивање кључних просторних података потребних за доношење политичких, економских и других одлука, а која, поред јавног сектора, укључује и приватни сектор, грађане, те научне и образовне институције. При изради Стратегије у обзир су узете све тешкоће које су тренутно присутне, као што су непостојање документа о финансирању ИПП-а ФБиХ, кохерентности цјеловитог законског оквира, постојање фрагментираних база података чији се подаци не могу комбиновати, непостојање геопортала ИПП-а ФБиХ, недефинисан ниво слободног приступа просторним подацима, недостатак културе дијељења података, и уопште, недостатак заинтересованости за активно (свакодневно) одржавање просторних података.

Стратегија ће омогућити ефекасније и брже успостављање ИПП-а ФБиХ која ће значајно допринијети хоризонталној и вертикалној повезаности федералних, кантоналних и институција локалне самоуправе. На тај начин ће се побољшати доношење политичких одлука на основу ажурних просторних података, што ће омогућити адекватније севисирање грађана, ефикаснију употребу јавних ресурса, квалитетније просторно анализирање и планирање, лакше праћење започетих активности и информисање јавности, те позитивно утицати на привреду Федерације БиХ.

Natrag