Усвојен Усаглашени пројекат мреже нивелмана високе тачности - ФГУ

Новости преглед

Усвојен Усаглашени пројекат мреже нивелмана високе тачности

29.01.2016 16:02

У Бањалуци је 29. 1. 2016. године службено усвојен текст Усаглашеног пројекта мреже нивелмана високе тачности. Пројекат је потписан од стране директора Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове г. Жељка Обрадовића, директора Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске г. Милоша Комљеновића, те директорице ЦИЛАП пројекта гђе Анђе Зимић.

Циљ израде овог пројекта је креирање усаглашене документације за потребе реализације нивелманске мреже на читавој територији Босне и Херцеговине, а на основу већ постојећих техничких рјешења и дефиниција. Пројектом је између осталог дана детаљна разрада методе мјерења нивелмана.

Овом приликом је проф. Олег Одаловић, који је и аутор пројекта, одржао презентацију усвојеног плана.

Наведени пројекат је је плод сарадње рада заједничких стручних радних група обје ентитетске управе за геодетске и имовинскоправне послове, чији рад је подржан од стране ЦИЛАП пројекта, у оквиру компоненте 4: Развој геодетске инфраструктуре и метода.

Natrag