Усвојен нови Правилник о унутарњем устроју Федералне управе - ФГУ

Новости преглед

Усвојен нови Правилник о унутарњем устроју Федералне управе

18.10.2019 08:10

Влада Федерације Босне и Херцеговине је на 195. редовној сједници одржаној у Сарајеву 17.10.2019. године усвојила нови текст Правилника о унутарњем устроју Федералне управе за геодетске и имовинско – правне послове. Влада је текст Правилника на приједлог Федералне управе усвојила након прибављених мишљења и сагласности других надлежних управних органа.

Нови Правилник о унутарњем устроју креиран је и усвојен како би се осигурала одговарајућа организациона структура за реализацију низа активности и пројеката који су од суштинске важности за сектор земљишне администрације и привреду, финансираним донаторским, кредитним, буџетским и другим средствима.

Усвајањем Правилника у Федералној управи за геодетске и имовинско правне послове су поред раније постојећих организационих јединица осигуране и организационе јединице у чијој ће надлежности бити проведба пројеката из Програма јавних инвестиција Федерације БиХ, Инфраструктуре просторних података Федерације БиХ (ИПП ФБиХ) те инстуционалне и међународне сарадње из надлежности Управе.

Natrag