Уставни суд Босне и Херцеговине потврдио уставност Закона о земљишним књигама Федерације Босне и Херцеговине - ФГУ

Новости преглед

Уставни суд Босне и Херцеговине потврдио уставност Закона о земљишним књигама Федерације Босне и Херцеговине

01.06.2018 10:45

На 110. пленарној сједници одржаној 31. маја 2018. године, Уставни суд Босне и Херцеговине је одлучивао и одржао прелиминарну расправу о захтјеву за оцјену уставности у предмету број У 7/18, који се односи на захтјев 29 посланика Народне скупштине Републике Српске за оцјену уставности Закона о земљишним књигама Федерације БиХ.

Уставни суд Босне и Херцеговине је утврдио да су одредбе чл. 63, 66, 67, 70, 71, 72. и 76. Закона о земљишним књигама Федерације Босне и Херцеговине у складу са чланом ИИ/3.е) Устава Босне и Херцеговине и чланом 6. Еуропске конвенције, чланом ИИ/3.к) Устава Босне и Херцеговине и чланом 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију, чланом 13. Европске конвенције у вези с правом на правично суђење и правом на имовину и чланом ИИ/4. Устава Босне и Херцеговине и чланом 14. Еуропске конвенције у вези с правом на правично суђење и правом на имовину.

Овом одлуком Уставног суда Босне и Херцеговине потврђена је уставност и законитост поступака успоставе и замјене земљишних књига на подручју Федерације Босне и Херцеговине који се проводе у оквиру имплементације Пројекта регистрације некретнина Федерације Босне и Херцеговине.

Natrag