Укључење нових општина у систем адресног регистра ФБиХ - ФГУ

Новости преглед

Укључење нових општина у систем адресног регистра ФБиХ

02.02.2018 14:37

У организацији Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове и ЦИЛАП пројекта 1. фебруара 2018. године одржан је радни састанак којим је започела имплементација система адресног регистра у општинама Завидовићи, Живинице, Велика Кладуша, Босанска Крупа, Пале, Лукавац, те Сански Мост. Теме састанка су биле: анализа постојећег система насељених мјеста, преглед плана подјеле на улице и тргове за сва насељена мјеста у складу са законом.

Том је приликом гђа Жељка Колобарић, координаторица Радне групе за успостављање адресног регистра у ФБиХ, одржала и пригодну презентацију у вези са релевантним пројектним активностима. Презентовани су кораци који би требали услиједити на пољу успостављања адресног регистра, тј. израда полигона улица, као и усвајање општинских одлука о адресном систему. Присутни су упознати са уговорним обавезама и фазама успостављања адресног регистра. Такође, кратко је презентована и апликација за успостављање и вођење адресног регистра.

На крају састанака истакнуте су предности које ће успостављање адресног регистра донијети општинама. Крајњи циљ ЦИЛАП пројекта је увођење јединственог система за вођење адресног регистра, чиме би се успоставило вођење адреса на јединствен, функционалан и уређен начин, с априкупљањем свих података у централну базу, као и активан рад на одређивању кућних бројева, насеља и улица. Адресни регистар повезан са подацима геодетских управа у Босни и Херцеговини биће основ за издавање коректних идентификационих докумената и регистрацију грађана, рјешавање комуналних проблема, издавање разних дозвола, статистичке потребе итд.

Natrag