УКЉУЧЕЊЕ НОВИХ ОПЋИНА У СИСТЕМ АДРЕСНОГ РЕГИСТРА ФБиХ - ФГУ

Новости преглед

УКЉУЧЕЊЕ НОВИХ ОПЋИНА У СИСТЕМ АДРЕСНОГ РЕГИСТРА ФБиХ

27.02.2018 11:00

У организацији Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове и ЦИЛАП пројекта 26. фебруара 2018. године одржан је радни састанак којим је започела имплементација система адресног регистра у опћинама Кладањ и Олово. На састанку су присуствовали представници свих служби које ће директно или индиректно суђеловати у активностима које се проводе кроз овај пројекат.

Одржана је и пригодна презентација везана за релевантне пројектне активности од стране координаторице радне групе за успоставу Адресног регистра у ФБиХ гђе. Жељке Колобарић. Презентирани су кораци који би требали услиједити на пољу успоставе Адресног регистра, тј. израда полигона улица, као и усвајање опћинских одлука о адресном систему, а назочни су упознати су са уговорним обавезама и фазама успоставе Адресног регистра. Такођер је презентирана и апликација за успоставу и вођење адресног регистра.

На крају састанка истакнуте су предности које ће успостава адресног регистра донијети споменутим опћинама. Крајњи циљ ЦИЛАП пројекта је увођење јединственог система за вођење адресног регистра, чиме би добили вођење адреса на јединствен, функционалан и уређен начин, са прикупљањем свих података у централну базу, као и активан рад на одређивању кућних бројева, насеља и улица.

У имплементацију Адресног регистра у Федерацији БиХ тренутно је укључено 65 јединица локалне самоуправе.

Natrag