U Zenici održana prezentacija "Projekta registracije nekretnina" - ФГУ

Новости преглед

U Zenici održana prezentacija "Projekta registracije nekretnina"

06.07.2016 09:37

У Зеници, у хотелу „Зеница“, је у периоду од 30. до 1. 7. 2016. године одржана презентација Пројекта регистрације некретнина. Презентација је први дан била намијењена јавним правобраниоцима, службеницима из општинских служби за геодетске, имовинскоправне послове, просторно уређење и грађење, руководиоцима земљишнокњижних канцеларија те предсједницима грађанских одјељења кантоналних судова, и то за све општине Зеничко-добојског и Средњобосанског кантона.

Други дан презентације је био намијењен представницима порезних канцеларија и испостава, кантоналних министарстава, нотарима и адвокатима с подручја Зеничко-добојског и Средњобосанског кантона.

Активности и значај Пројекта присутнима је презентовао госп. Мурис Ајановић, консултант за катастар, а присутнима су се обратили и госп. Иван Леско, консултант за катастар, гђица Слађана Катић, консултантица за земљишну администрацију, гђа Дијана Бркић, руководитељица Земљишнокњижне канцеларије Општинског суда у Тешњу, те госп. Дино Аличић, руководилац Земљишнокњижне канцеларије Општинског суда у Завидовићима, сватко с аспекта свог подручја активности у Пројекту.

Сврха презентације је да се широј групи учесника у имплементацији Пројекта представе активности Пројекта, као и кључна питања која се односе на њихово подручје дјеловања. Тако се, током презентације, говорило о обавезама опћина у имплементацији Пројекта (овјера пријавних листова, диобених планова, провођење локалне кампање, достава документације ЗК канцеларији), улози јавних правобраниоца и њихову укључивању у поступцима успостављања земљишне књиге, улози нотара, порезних канцеларија, као и о другим значајним питањима.

Natrag