Oдржана радионица на тему „Развој техничке документације Регистра цијена“. - ФГУ

Новости преглед

Oдржана радионица на тему „Развој техничке документације Регистра цијена“.

24.04.2015 12:15

Радионицу су водили стручњаци из Лантматериета г. Ханс Содерблом, стручњак за процјену вриједности некретнина, и г. Санагард Јурген, ИТ стручњак који је развијао и одржава систем Регистра цијена у Шведској. На радионици је била присутна и гђа Марија Рашковић, која одржава Регистар цијена у Србији.

На радионици су обрађене сљедеће теме:

  • главни дијелови техничке документације за развој ИТ система;
  • како радити на техничкој документацији (улоге, јуз-кејс, шеме, извори података, ток података, документи);
  • разматрање функционалности и компоненти система Регистра цијена;
  • специфична питања развоја система Регистра цијена;
  • практичне смјернице (најбољи случајеви и главна правила у развоју техничке документације).

На почетку радионице разматрани су концепти Регистра цијена представљени од стране радних група како би се стручњацима представиле разлике и сличности између планова имплементације ФБиХ и РС.

Другог дана радионице стручњаци су изнијели своје приједлоге и коментаре на Нацрт плана имплементације Регистра цијена, те су представљени општи концепти регистара купопродајних цијена у Србији и Шведској, њихова намјена и функционални и нефункционални захтјеви.

На радионици су били присутни и чланови ИКТ радне групе из компоненте 6 ЦИЛАП пројекта, те се дискутовало о рјешењима ИТ/ИМ спецификације за Регистар цијена. Како ће убудуће радне групе обију компоненти сарађивати, било је потребно размијенити искуства са предавачима у вези са Регистром цијена те дати смјернице што је све потребно узети у обзир приликом припреме техничке документације за развој ИТ система.

Natrag