У Кисељаку одржано јавно предавање о равноправности сполова у укњижби брачне стечевине и стјецању права власништва насљеђем - ФГУ

Новости преглед

У Кисељаку одржано јавно предавање о равноправности сполова у укњижби брачне стечевине и стјецању права власништва насљеђем

21.05.2018 10:15

У оквиру имплементације Пројекта регистрације некретнина у Федерацији БиХ, а уз директну подршку шведског донаторског пројекта ЦИЛАП („Јачање изградње капацитета и процедура у земљишној администрацији БиХ“) у Кисељаку је 17. маја 2018. године одржано јавно предавање на тему ”Равноправност сполова у укњижби брачне стечевине и стицања права власништва насљеђем”.

Предавање је одржано у природном амбијенту на подручју Опћине Кисељак (закупљеном простору) уз сарадњу упосленика катастра и средњошколског центра „Иван Горан Ковачић“ у Кисељаку. Присутнима се најприје обратила гђа. Анђа Зимић представивши активности ЦИЛАП пројекта, те гђа. Јасминка Суша, водитељица групе “Интеграција равноправности сполова у земљишној администрацији".

Одржана су предавања са освртом на:

  • Међународно и домаће закондавство, нарочито на Закон о равноправности сполова;
  • Представљен је положај жена кроз повијест у области права на имовину;
  • Указано је на разлоге важности родне равноправност и њихову повезаност;
  • Представљен је садашњи институционални оквир земљишне администарације у ФБиХ.

Представљен је и Закон о породичним односима ФБиХ са освртом на брачну стечевину и Закон о насљеђивању. Појашњен је и поступак уписа у земљишне књиге и значај повјерења у исте. Госп.Шехо Зимић је представио и филм са примјерима жена које су имале одређене потешкоће у рјешавању имовинскоправних односа.

Основни циљ предавања је био упознати присутне са њиховим правима на непокретној имовини која имају као супруге, мајке, сестре и у поступку насљеђивања. Посебно је истакнута потреба за уписом права и указано на чињеницу да је право на имовину искључиво формално-правног карактера и да без писаног доказа који је проведен у земљишној књизи то право не постоји. Нагласак је стављен и на економско оснаживање жене кроз стјецање права на имовину.

Јавна предавања о равноправности сполова су дио Плана активности за 2018. годину ЦИЛАП пројекта у циљу повећања броја уписаних жена са правима на непокретној имовини, а на начин да се упознају са правима по важећим законима, развијањем свијести и разбијањем предрасуда које су традиционално присутне на овим просторима.

Natrag