ТРЕЋИ ОКРУГЛИ СТО У ТУЗЛИ НА ТЕМУ "ЗАКОН О СТВАРНИМ ПРАВИМА - РАЗМЈЕНА ИСКУСТАВА, МЕТОДОЛОГИЈА РАДА ТЕ УЈЕДНАЧАВАЊЕ ПРАКСЕ" - ФГУ

Новости преглед

ТРЕЋИ ОКРУГЛИ СТО У ТУЗЛИ НА ТЕМУ "ЗАКОН О СТВАРНИМ ПРАВИМА - РАЗМЈЕНА ИСКУСТАВА, МЕТОДОЛОГИЈА РАДА ТЕ УЈЕДНАЧАВАЊЕ ПРАКСЕ"

09.04.2015 13:33

У складу са планираним активностима ЦИЛАП пројекта у Тузли је 8. 4. 2015. године одржан наставак округлог стола посвећен Закону о стварним правима, у циљу размјене искустава те усаглашавања методологије рада и уједначавања праксе.

Радионицу је отворио г. Горан Бркић, помоћник директора за Сектор за имовинскоправне послове, а водили су је локални модератори г. Душко Медић, судија Уставног суда Републике Српске, и гђа Лариса Велић, професорица Правног факултета Универзитета у Зеници. Метода, односно начин рада били су интеракција и непосредан разговор, односно дискусија учесника из оба ентитета како би се уочили проблеми и предложила ваљана рјешења.

Резултат округлих столова биће закључци и приједлози на основу којих ће доћи до уједначавања праксе, као и, уколико буде било потребе, покретања иницијатива за промјену или допуну закона.

Одржавање наредног округлог стола планирано је у Мостару, а затим и Требињу, а ако буде прилике, и у другим градовима због велике заинтересираности за тему. 

Natrag