СВЕЧАНО ПОСТАВЉАЊЕ ПРВЕ ПЛОЧИЦЕ С КУЋНИМ БРОЈЕМ У ОПЋИНИ ПОСУШЈЕ - ФГУ

Новости преглед

СВЕЧАНО ПОСТАВЉАЊЕ ПРВЕ ПЛОЧИЦЕ С КУЋНИМ БРОЈЕМ У ОПЋИНИ ПОСУШЈЕ

11.11.2019 18:21

Постављањем плочице с кућним бројем 30 на зграду Опћине 11.11.2019. године, симболично је обиљежен почетак означавања на подручју опћине Посушје. Начелник Опћине госп. Бранко Баго је пожелио је добродошлицу присутнима уз кратак преглед на постигнуте резултате пројекта. Наглашена је важност организованог и суставног обиљежавања свих објеката на подручју опћине, те успостава електронске базе. Истакнуто је препознавање значаја и потребе друштва за изградњом адресног регистра како за грађане тако и за рад јавних служби, те описан поступак успоставе адресног регистра, као и резултати и изазови који предстоје током наредног периода.

Такође је истакнут значај проведбе усаглашавања података катастра и земљишне књиге у оквиру Пројекта регистрације некретнина Федерације БиХ, те активности Регистра цијена некретнина и Дигиталног архива у оквиру ЦИЛАП пројекта. На тему Пројекта регистрације некретнина Федерације БиХ анализиране су могућности за убрзање текућих активности. Сви су ови пројекти усмјерени на стварање квалитетних оквира за унапређење сустава живљења и пословања у Посушју, закључио је начелник.

Плочицу су открили директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, госп. Жељко Обрадовић, и начелник опћине госп. Бранко Баго. Пројектом је предвиђено постављање 170 плоча с називима улица/тргова/насеља и око 6 000 плочица с кућним бројевима на објекте који подлијежу нумерацији на подручју опћине Посушје.

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове претходних је година уз подршку ЦИЛАП пројекта (Изградња капацитета за унапређење земљишне администрације и процедура у Босни и Херцеговини), те кроз активности финансирања из буџетских средстава Федерације БиХ и заједничког финансирања са управним организацијама кантоналне и локалне разине покренула иницијативе успоставе, одржавања и дистрибуције података о адресама на подручју Федерације БиХ.

На основу потписаних Уговора о сарадњи јединице локалне самоуправе дају овласти и права Федералној управи да путем Геопортала Федералне управе врши јавну презентацију података Адресног регистра, будући да у Федерацији БиХ не постоји правни пропис који би регулисао ту област. У припреми су подаци 20 јединица локалне самоуправе за објаву на Геопорталу, међу којима су и адресни подаци опћине Посушје, те се очекује да и преостале јединице локалне самоуправе које су успоставиле Адресни регистар током 2020. године приступе једнаком моделу сарадње.

Natrag