СТУДИЈСКА ПОСЈЕТА УПРАВИ ЗА КАТАСТАР И КАРТИРАЊЕ КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ - ФГУ

Новости преглед

СТУДИЈСКА ПОСЈЕТА УПРАВИ ЗА КАТАСТАР И КАРТИРАЊЕ КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ

31.05.2019 13:57

У оквиру пројекта „Јавне службе за тржиште некретнинама и европске интеграције“, који се финансира донаторским средствима Краљевине Норвешке, организирана је студијска посјета Управи за мапирање и катастар Краљевине Норвешке „Статенс картверк“ у пероду од 27. до 30. маја 2019. године.

Упосленици Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове Херцеговине и Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове који су ангажовани на пословима успоставе и развоја ИТ система дигиталног архива у оба ентитета у Босни и Херцеговини су учествовали у студијској посјети.

Циљ посјете је био упознавање са ИТ системом дигиталног архива, кориштењем система дигиталног архива у пословним процесима, као и значајем дигиталног архива у земљишној администрацији у Норвешкој.

Natrag