Студијска посјета у оквиру ЦИЛАП пројекта - ФГУ

Новости преглед

Студијска посјета у оквиру ЦИЛАП пројекта

03.03.2015 15:27

У периоду од 23. до 27. 2. 2015. године у оквиру ЦИЛАП пројекта – Успостављање система дигиталног архива и његово интегрисање у пословне процесе, организована је студијска посјета Шведској.

Представници обје ентитетске управе су посјетили:

-        управу одговорну за катастар;

-        управу одговорну за упис права на некретнинама;

-        Центар за конверзију документа у дигитални облик;

-        Национални архив Шведске.

Учесници су упознати са организацијом и начином рада институција које су посјетили, а нарочито са пословним процесима, поступком обраде и архивирања докумената, ИТ системима и опремом.

Посљедњи дан посјете одржана је радионица на којој су представљени технички захтјеви за ИТ систем дигиталног архива те рјешење за архитектуру система.

Natrag