Студијска посјета Шведској - ФГУ

Новости преглед

Студијска посјета Шведској

16.09.2014 13:04

У оквиру пројекта „Изградња капацитета за унапређење земљишне администрације и процедура – ЦИЛАП“, који се финансира средствима Владе Краљевине Шведске, представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове и представници Републичке геодетске управе Републике Српске су у периоду од 8. до 12. 9. 2014. године боравили у Шведској. Циљ посјете било је упознавање са активностима институција Краљевине Шведске надлежних за земљишну администрацију. У оквиру посјете представници управа су боравили у граду Гавлеу и посјетили сједиште шведске државне геодетске управе Лантматериет. Такође су посјетили и општинску администрацију града Гавлеа и упознали се са радом општинских институција. Током посјете Лантматериету имали су прилику упознати се са основном дјелатношћу државне геодетске управе, а слушали су излагања о:
- сарадњи са општинама и другим органима;
- Лантматериетовом пословном плану, моделима и процедурама;
- улози земљишне администрације у друштву;
- доприносу земљишне администрације позитивном економском и социјалном развоју друштва.
Запосленици канцеларије за земљишну администрацију општине Гавле су одржали презентацију о функционисању општинских служби, са посебним акцентом на сарадњу надлежних општинских и државних институција и повезаношћу база података.
Представници градских институција су госте из БиХ упознали и са главним знаменитостима њихова града.

Natrag