СТРУЧНИ СУСРЕТ ПРЕДСТАВНИКА ГЕОДЕТСКИХ УПРАВА ИЗ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - ФГУ

Новости преглед

СТРУЧНИ СУСРЕТ ПРЕДСТАВНИКА ГЕОДЕТСКИХ УПРАВА ИЗ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

27.10.2017 08:43

Стручни сусрет геодетских управа из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине одржан је 26. и 27. октобра 2017. године у Метковићу. Након шестогодишње паузе настављена је традиција одржавања стручних сусрета Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове РС и Државне геодетске управе Републике Хрватске.

Присутнима се најприје обратио домаћин сусрета директор Државне геодетске управе Републике Хрватске г. Дамир Шантек, који је изразио задовољство у погледу поновног окупљања геодетских управа, те отворио стручни дио сусрета. Посебно се на присутности захвалио г. Анти Владимиру, водитељу Одсјека за катастар некретнина Града Метковића, те гђи Катји Бего, прочелници Подручног катастарског уреда у Дубровнику. Представио је и сараднике из Државне геодетске управе РХ: г. Маринка Босиљевца, вишег савјетника у Кабинету директора, гђу Катју Кечевић, начелницу Сектора за финансијске послове, гђу Ивану Медарић, секретарицу Кабинета директора, гђу Дијану Дудок, начелницу за правне послове, г. Николу Вучића, начелника Сектора за катастарске програме и посебне регистре, те гђу Ирену Младић, службеницу за катастар некретнина.

Директор Републичке геодетске управе РС г. Милош Комљеновић је такође поздравио присутне те кратко представио организацију Републичке геодетске управе РС и законодавни оквир. Представници Републичке управе овога пута су били г. Војин Бера, помоћник директора за кадровске и опће послове, гђа Милена Јосиповић, водитељица Одсјека за дигитални архив, г. Дарко Мишковић, савјетник директора, и г. Рајко Божић, помоћник директора за катастар и геодетске послове.

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове г. Жељко Обрадовић је такође поздравио све присутне и представио своје сараднике, учеснике сусрета: г. Елдина Ђонлагића, помоћника директора за измјеру, картографију и комасацију, гђу Антонију Сикимић, помоћницу директора за катастар, г. Неџада Пашалића, помоћника директора за геоинформатику, г. Горана Бркића, помоћника директора за имовинско-правне послове, те гђицу Нину Тавру, запосленицу у Уреду директора.

Стручни дио сусрета је започео презентацијом гђе Дијане Дудак на тему „Организациони устрој и законодавни оквир Државне геодетске управе РХ“. Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове г. Жељко Обрадовић је представио активности Федералне геодетске управе те актуелне пројекте, а г. Неџад Пашалић је представио катастарски информациони систем у Федерацији БиХ.

Г. Дарко Мишковић је упознао присутне с пројектима који се имплементирају у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове РС, са посебним освртом на „Пројекат регистрације некретнина“, а актуелне пројекте у Државној геодетској управи РХ је представио г. Никола Вучић. То је уједно била и посљедња презентација у склопу првог дана стручног сусрета.

Другог дана сусрета учесници су имали прилику видjети и упознати се са радом Катастарског уреда у Метковићу те музеј „Нарона“ у Св. Виду. Организован је и фотосафари лађом ријеком Неретвом, чиме је и завршен овогодишњи сусрет геодетских управа. Наредни сусрет геодетских управа Босне и Херцеговине и Републике Хрватске одржаће се 2018. године у Босни и Херцеговини.

Natrag