Стручна студијска посјета Геодетској управи Републике Словеније - ФГУ

Новости преглед

Стручна студијска посјета Геодетској управи Републике Словеније

05.12.2019 09:25

Студијска посјета Геодетској управи Републике Словеније је организирана у оквиру ЦИЛАП пројекта кроз активности 3. компоненте „Подршка успостави регистра цијена некретнина“ у периоду од 03. до 05.12.2019. године.

Студијска посјета је организиран с циљем детаљног изучавања система за масовну процјену (вредновање) некретнина. Представници ентитетских геодетских управа, чланови радне групе за имплементацију пројекта су се овом приликом детаљно упознали са наредним елементима система:

  • Законска регулатива и оквир за масовну процјену вриједности некретнина
  • Организациони аспекти и људски ресурси
  • Основни елементи система масовне процјене
  • Порези и непокретности
  • Регистар цијена некретнина (јавни и професионални приказ података)
  • Моделирање података и процеса
  • Катастар зграда у Словенији (оснивање регистра и прикупљање података)

Презентације, предавања и практичне вјежбе у име Геодетске управе Републике Словеније је припремио водитељ ођељења за масовну процјену госп. Душан Митровић са сарадницима, док је у име домаћина присутне поздравио директор Управе, госп. Томаж Петек који је уједно одржао и уводно предавање.

Федералну управу за геодетске и имовинско – правне послове су овом приликом представљали чланови радне групе за имплементацију ЦИЛАП пројекта госп. Валентино Влашић, гђа. Јелена Зелић, гђа. Едина Бехић-Болић, и координатор ЦИЛАП пројекта за Федерацију БиХ госп. Денис Табучић.

Поред стручне студијске посјете Геодетској управи Републике Словеније, делегација у саставу Министрица финансија Владе Федерације БиХ, гђа. Јелка Милићевић, директор Порезне управе Федерације БиХ госп. Шериф Исовић, директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове госп. Жељко Обрадовић и директорица ЦИЛАП пројекта гђа. Анђа Зимић извршило је и посјету институцијама Владе Републике Словеније.

Natrag