Шести пленарни састанак УН-ГГИМ: Европа - ФГУ

Новости преглед

Шести пленарни састанак УН-ГГИМ: Европа

10.06.2019 14:42

Шести пленарни састанак УН-ГГИМ: Европа одбора је одржан у Бруџеллес-у , Краљевина Белгија од 4. до 6. јуна 2019. УН-ГГИМ: Европа представља одбор стручњака Уједињених народа за управљање геопросторним информацијама у Еуропи и окупља делегате геодетских управа и статистичких агенција/завода унутар држава чланица као и међународне геопросторне стручњаке из ближе регије чији је циљ развој глобалних геопросторних информација и кориштење истих у сврху рјешавања глобалних изазова (глобални геодетски референтни оквир, просторне информације у контексту одрживог развоја, усвајање стандарда и интероперабилност итд.).

Током пленарног састанка је уз стандардне тачке агенде као што су преглед годишњих активности, избор чланова Извршног одбора и извјештавање радних група, одржана и радионица на тему развоја Водича за имплементацију Интегрираног геопросторног информацијског оквира – ИГИФ-а (Интегратед Геоспатиал Информатион Фрамењорк). ИГИФ представља референтни оквир за развој и оснаживање аранжмана у домени управљања националним геопросторним информацијама, односно смјернице за развој националних инфраструктура просторних података са нагласком на неразвијене земље и земље у развоју.

Испред Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове на састанку је суђеловао госп. Никола Цвјетковић, стручни савјетник у сектору за геоинформатику.

Natrag