СЕМИНАР „ОДРЖАВАЊЕ ПРЕМЈЕРА И КАТАСТРА (ПРОПИСИ И ПРАКСА)“ - ФГУ

Новости преглед

СЕМИНАР „ОДРЖАВАЊЕ ПРЕМЈЕРА И КАТАСТРА (ПРОПИСИ И ПРАКСА)“

24.06.2024 08:34

У оквиру реализације плана едукација Пројекта регистрације некретнина - Додатно финансирање (РЕРП АФ) одржани су семинари у Мостару (23.05.2024.), Сарајеву (12.06.2024.), Зеници (13.06.2024.) и Тузли (19.06.2024.).

Тема семинара била је „Одржавање премјера и катастра (прописи и пракса)“, те се кроз презентовање одредби Правилника о одржавању премјера, катастра земљишта и катастра некретнина и специфичних ситуација настојало дати упуте надлежним катастрима за исправно поступање у склопу одржавања премјера, катастра земљишта и катастра некретнина.

Циљна група едукације су били државни службеници и намјештеници који врше одржавање премјера и катастра. Након свих презентација одржана је и квалитетна расправа са учесницима едукације.

Natrag