Састанак Управног одбора ИМПУЛС пројекта - ФГУ

Новости преглед

Састанак Управног одбора ИМПУЛС пројекта

13.12.2016 15:47

У Загребу је 13. 12. 2016. године одржан састанак Управног одбора ИМПУЛС пројекта.

На састанку је разматран нацрт Полугодишњег извјештаја реализације ИМПУЛС пројекта те се дискутовало о акционим плановима катастарских и картографских агенција држава Западног Балкана до краја трајања пројекта, тј. до краја 2018. године. Након дискусије приступило се изради радног плана ИМПУЛС пројекта за први квартал 2017. године. Такође је разматран буџет ИМПУЛС пројекта до краја 2018. године.

На крају састанка је било говора о начину сарадње након завршетка ИМПУЛС пројекта. Другим ријечима, разговарало се о планирању сљедећег пројекта који ће се наставити на основу анализе добивених резултата ИМПУЛС пројекта.

Такође је одржан и састанак у вези са тренутним статусом ЕЛФ пројекта и будућим активностима, те искуствима у имплементацији ЕЛФ пројекта. Наведене теме су презентоване представницима агенција држава Западног Балкана. Након ових презентација присутни представници катастарских и картографских агенција региона имали су прилику коментариссати и затражити одговоре на одређене нејасноће у вези са изазовима који су присутни током реализације ЕЛФ пројекта.

Састанцима су у име   Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове Федерације Босне и Херцеговине присуствовали директор г. Жељко Обрадовић те национална координаторица ИМПУЛС пројекта доц. др Слободанка Кључанин.

Natrag