САСТАНАК У ОПЋИНИ РАВНО - ФГУ

Новости преглед

САСТАНАК У ОПЋИНИ РАВНО

31.01.2019 11:39

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове госп. Жељко Обрадовић и стручни савјетник за геоинформатику госп. Денис Табучић посјетили су опћину Равно и одржали састанак са начелником опћине госп. Андријом Шимуновићем и руководиоцем службе за катастар госп. Драганом Пролетом.

Федерална управа је реализовала и реализује низ пројеката у опћини Равно. Завршена је комасација земљишта на 350 ха (КО Равно, КО Величани и КО Чваљина) и договорен је наставак овог јако важног пројекта за Опћину Равно. Усаглашавање катастарских и земљишнокњижних података завршено је у КО Требимља, а у току је задња фаза усаглашавања за КО Вела Међа и КО Трнчина. Имајући у виду да су у току разговори са представницима Свјетске банке о наставку пројекта „Регистрација некретнина“- РЕРП исказана је заинтересованост за наставак ових активности и у опћини Равно.

За дио опћине (10 КО) у току је завршетак процеса излагања катастарских података и већ се врше припреме за КО Запланик и КО Доња Површ.

У сарадњи са ЦИЛАП пројектом и Кантоналном управом за геодетске и имовинско-правне послове завршена је пројектна документација за Адресни регистар те договорено потписивање уговора, те потписивање уговора за израду Регистра цијена некретнина опћине Равно. Судионици састанка су истакли јако квалитетну сарадњу Федералне управе и опћине Равно што резултира добром опремљености службе за катастар и реализацијом јако важних пројеката од интереса за становништво ове опћине.

Natrag