САСТАНАК У ЦИЉУ НАСТАВКА АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА - ФГУ

Новости преглед

САСТАНАК У ЦИЉУ НАСТАВКА АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА

14.09.2018 10:53

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 13. септембра 2018. године одржан састанак у циљу наставка Пројекта регистрације некретнина Федерације Босне и Херцеговине. Добри досадашњи пројектни резултати су темељ за наставак финансирања пројекта од стране Свјетске Банке.

На састанку су суђеловали менаџмент Свјетске Банке на челу са господином Јоргеом Мунозом, директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове господин Жељко Обрадовић, руководилац Јединице за имплементацију РЕРП пројекта Федерације БиХ господин Неџад Пашалић, руководилац Јединице за имплементацију РЕРП пројекта Републике Српске господин Јасенко Нединић, секретар Федералног министарства правде госпођа Ајша Софтић и госпођа Самира Лесковац консултант за мониторинг и евалуацију Јединице за имплементацију пројекта.

Презентиране су досадашње активности и резултати пројекта. У Федерацији Босне и Херцеговине је хармонизовано 278 катастарских опћина, 59% територија је векторизирано а 573,000 власника некретнина је ријешило статус своје некретнине. Након евалуације свих осам фаза пројекта је закључено да је током имплементације пројекта реализовано и више од планираних активности. Приказани су и постотци задовољства корисника пројекта, чак њих 77% је оцијенило пројекат као „одличан“ и „врло добар“. У другој фази пројекта је планирано укључити додатних 100 катастарских опћина.

Господин Јорге Муноз је заједно са менаџментом Свјетске Банке и представницима Ентитетских Управа за геодетске и имовинско-правне послове посјетио Опћину Центар и просторије Службе за катастар и геодетске послове с циљем увида у стварно стање хармонизованих катастарских опћина. Господин Амир Мујан, водитељ Службе за катастар и геодетске послове Опћине Центар је представио досадашње активности пројекта, ток хармонизације и примјер копије катастарског плана. Службеници катастра су представили софтвер за катастар те уједно помогли менаџменту Свјетске Банке и господину Мунозу на примјерима схватити цјелокупан процес хармонизације.

Natrag