САСТАНАК У ЦИЉУ АНАЛИЗЕ ТРЕНУТНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА - ФГУ

Новости преглед

САСТАНАК У ЦИЉУ АНАЛИЗЕ ТРЕНУТНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА

20.02.2019 16:12

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 20. фебруара 2019. године одржан састанак у циљу анализе тренутне реализације Пројекта регистрације некретнина Федерације Босне и Херцеговине. Добри досадашњи пројектни резултати су основ за наставак финансирања пројекта од стране Свјетске Банке.

На састанку су учествовали господин Цамилле Боургуигнон-Рогер, вођа тима Свјетске Банке и господин Антонy Ламб, стручњак за земљишно право, те директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове господин Жељко Обрадовић, руководилац Јединице за имплементацију РЕРП пројекта Федерације БиХ господин Неџад Пашалић и госпођа Самира Лесковац, конзултант за мониторинг и евалуацију Јединице за имплементацију пројекта.

Представљене су имплементиране активности, а господин Антонy Ламб ће сачинити Завршни извјештај о имплементацији пројекта (ИЦР). На састанку је било говора о досадашњој сарадњи између тима Свјетске Банке и ентитетских геодетских управа, стеченим искуствима, те планираним активностима за наредну фазу пројекта. Установљено је да се кроз редовне мисије тима Свјетске Банке ( свака три мјесеца) редовно представљају имплементиране активности, те да су сви постављени циљеви и испуњени.

Господин Ламб је заједно са представницима Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове закључио да ће и наставак активности Пројекта регистрације некретнина бити једнако успјешан са добрим темељима из претходне фазе пројекта, те да је најважније осигурати одрживост пројекта.

Natrag