САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЗАВОДА ЗА АГРОПЕДОЛОГИЈУ - ФГУ

Новости преглед

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЗАВОДА ЗА АГРОПЕДОЛОГИЈУ

03.03.2023 10:46

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је одржан састанак са представницима Федералног завода за агропедологију. На састанку су учествовали директор Федералне геодетске управе госп. Жељко Обрадовић, помоћници директора госп. Неџад Пашалић и госп. Денис Табучић те у име Федералног завода за агропедологију директор госп. Џенан Вукотић и шеф ођела за ГИС госп. Дамир Бехлуловић.

На састанку се разговарало о сарадњи двају институција у сфери размјене података. Представници Управе су презентовали тренутне пројекте сектора земљишне администрације са посебним нагласком на инфраструктуру просторних података Федерације БиХ што је посебно заинтересовало представнике Завода за агропедологију из разлога њиховог активнијег приступа у улози субјекта инфраструктуре просторних података.

Договорена је активнија међусобна сарадња а посебно у могућој припреми и реализацији пројеката од заједничког значаја двају институција.

Natrag