САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЈП АУТОЦЕСТЕ ТЕ ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПЋИНА ГОРАЖДЕ И КОЊИЦ - ФГУ

Новости преглед

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЈП АУТОЦЕСТЕ ТЕ ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПЋИНА ГОРАЖДЕ И КОЊИЦ

25.10.2022 22:42

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је одржан заједнички састанак на којему су учествовали директор Управе госп. Жељко Обрадовић са сарадницима, директор ЈП Аутоцесте ФБиХ госп. Елмедин Володер са сарадницима, градоначелник града Горажда госп. Ернест Имамовић са сарадницима те представници опћине Коњиц.

Тема састанка је била рјешавање питања извлаштења у опћинама Коњиц и Горажде а тиче се аутоцесте на коридору Вц те брзе цесте Сарајево- Горажде. Наиме, у припреми ових пројеката су се као корисници извлаштења, ЈП Аутоцесте ФБиХ и опћине, сусрели са питањем рјешавања извлаштења. Наведено је посебно наглашено у опћини Коњиц у дијелу катастарске опћине Бијела кроз чији се териториј планира изградња приступног пута према аутоцести на коридору Вц.

Анализирало се и тренутно стање катастарске и земљишникњижне документације а дате су и конкретне упуте свим учесницима пројеката по питању рјешавања извлаштења.

Natrag