САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПЋИНСКОГ СУДА У МОСТАРУ - ФГУ

Новости преглед

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПЋИНСКОГ СУДА У МОСТАРУ

15.03.2023 13:49

Састанак гледе степена реализације пројеката и активности сектора земљишне администрације на подручју града Мостара је одржан у просторијама Федералне геодетске управе 15.3.2023. године. На састанку су учествовали директор Управе госп. Жељко Обрадовић са сарадницима, предсједник Опћинског суда у Мостару госп. Бајро Авдић и шеф земљишнокњижног уреда госп. Меадин Балавац.

Активности систематског усаглашавања података проводе се за укупно 10 катастарских опћина (к.о. Цим, Илићи, Родоч, Врапчићи, Благај, Буна, Чуле, Миљковићи, Подгорје и Полог) док је у току катастарски дио усаглашавања података за к.о. Мостар I и Мостар II, након чега ће подаци бити пренесени у земљишну књигу.

На састанку је било говора и о јачању капацитета унутар земљишнокњижног уреда како би се све планиране активности успјешно реализовале.

Natrag