САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПЋИНЕ ТЕОЧАК - ФГУ

Новости преглед

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПЋИНЕ ТЕОЧАК

15.11.2021 15:08

Састанак на којем су учествовали директор Управе госп. Жељко Обрадовић са сарадницима и начелник опћине Теочак госп. Тајиб Муминовић са сарадницима је одржан 15.11.2021. године у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове.

На састанку је било говора о тренутном активностима сектора земљишне администрације опћине Теочак и пројектима који се реализују на територији опћине. Једна од приоритетних активности је, као и за већи број опћина Федерације Босне и Херцеговине, наставак излагања података катастра некретнина на јавни увид и стављање у службену употребу.

На састанку се разговарало се и о пројектима адресног регистра и регистра цијена некретнина.

Изражено је задовољство досадашњом сарадњом с обје стране а договорене су и смјернице за имплементацију пројеката у наредном периоду.

Natrag