Састанак са представницима Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ - ФГУ

Новости преглед

Састанак са представницима Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ

27.05.2016 12:39

У Бањалуци је 26. 5. 2016. године, у канцеларији директора Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине (ИДДЕЕА), одржан заједнички састанак директора Агенције Едима Несимија са директорима ентитетских управа за геодетске и имовинскоправне послове Жељком Обрадовићем и Милошем Комљеновићем те њиховим сарадницима. Састанку је присуствовала и директорица ЦИЛАП пројекта Анђа Зимић.

Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података је, између осталог, надлежна за техничко одржавање и електронско архивирање података и информација које се воде у евиденцијама те развија, одржава и унапрјеђује телекомуникационе мреже за пренос података за потребе Агенције и других органа јавне безбједности.

Управо због наведених надлежности, отвара се простор за активнију сарадњу ентитетских управа за геодетске и имовинскоправне послове с Агенцијом, а све у циљу једноставније и квалитетније размјене података.

Natrag