Састанак руководстава геодетских управа и ЦИЛАП пројекта у сврху представљања приједлога наставка активности у периоду 2016. – 2019. године - ФГУ

Новости преглед

Састанак руководстава геодетских управа и ЦИЛАП пројекта у сврху представљања приједлога наставка активности у периоду 2016. – 2019. године

18.05.2015 10:37

У оквиру активности ЦИЛАП пројекта у Мостару је 14. 5. 2015. године одржан радни састанак директора геодетских управа у БиХ и тима за управљање ЦИЛАП пројектом на којем је представљен и усаглашен коначан Приједлог за наставак активности ЦИЛАП пројекта.

Представљање наставка пројекта за период 2016. – 2019. године се односило на планиране активности, очекиване резултате, индикаторе, ризике и цијелокупни буџет.

ЦИЛАП пројекат је описан као пројекат који ће подржати геодетске управе и развој земљишне администрације у БиХ током читавог периода имплементације пројекта Регистрација некретнина финансираног кредитом Свјетске банке.

Услијед ограничења предвиђених државном стратегијом за развојну сарадњу између Шведске и БиХ у тренутку отпочињања ЦИЛАП пројекта финансирање није могло бити осигурано на период дужи од три године, иако је сам пројекат описан и одобрен за период од шест година. Из тих разлога током 2015. године руководства геодетских управа и ЦИЛАП пројекта су извршила детаљну анализу постигнутих резултата у досадашњем току пројекта и усагласила приједлог за његов наставак.

Приједлог ће бити достављен Амбасади Шведске/Сиди у Сарајеву на коначно одобрење до краја маја 2015. године.

Natrag