Састанак националних координатора и Управног одбора ИМПУЛС пројекта у Загребу - ФГУ

Новости преглед

Састанак националних координатора и Управног одбора ИМПУЛС пројекта у Загребу

20.10.2017 08:19

Редовни тромјесечни састанак националих координатора и Управног одбора ИМПУЛС пројекта одржан је у Загребу од 18. до 19. октобра 2017. године. Састанак је организован од стране водитеља пројекта – шведске геодетске управе Лантматериет и Државне геодетске управе Републике Хрватске, партнера у пројекту.

 На састанку је разматран Нацрт трогодишњег извјештаја о имплементацији пројекта који се подноси Шведској агенцији за међународну кооперацију за равој – СИДА. У оквиру извјештаја разматран је и буџет ИМПУЛС пројекта до завршетка пројекта (јуни 2018.).

Такође је проведена дискусија о заједничким активностима везаним за акционе планове и одржавање семинара (на тему квалитета просторних података) геодетских агенција Западног Балкана у оквиру ИМПУЛС пројекта. Раговарало се о датуму одржавања 11. регионалне конференције, коју се планира одржати у Будви у организацији РЕА (Агенција за катастар некретнина Црне Горе). Регионална конференција је уједно и конференција поводом завршетка ИМПУЛС пројекта.

Једна од важнијих тачака састанка, коју је пратила конструктивна дискусија, била је планирање могућег новог регионалног пројекта.

 У име Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове на састанцима су учествовали директор Управе г. Жељко Обрадовић и национална координаторица ИМПУЛС пројекта др Слободанка Кључанин.

Natrag