Састанак на тему „Кориштење података Адресног регистра од стране МУП-а ХНК и ИДДЕЕА-е” - ФГУ

Новости преглед

Састанак на тему „Кориштење података Адресног регистра од стране МУП-а ХНК и ИДДЕЕА-е”

19.06.2015 13:07

У склопу ЦИЛАП активности у просторијама Управе за геодетске и имовинско-правне послове ХНК 18. 6. 2015. године одржан је радни састанак представника Управе за геодетске и имовинско-правне послове ХНК с представницима Министарства унутрашњих послова ХНК (МУП ХНК) и Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података (ИДДЕЕА).

На састанку су, од стране представника Управе, презентоване до сада реализоване активности везане за успостављање и одржавање Адресног регистра у ХНК, као и планиране активности у наредном периоду.

Сви учесници су изразили своје задовољство предузетим активностима и дали су пуну подршку даљњим плановима за развој.

Такође је постигнут договор о сарадњи Управе, с једне стране, и МУП-а ХНК и ИДДЕЕА-е, с друге стране. У том правцу су дефинисани сљедећи закључци у правцу тестирања процедуре кориштења података Адресног регистра:

  1. Управа ће осигурати приступ податцима Адресног регистра с пилот-подручја (Читлук; Међугорје и Бијаковићи) из централне базе ИДДЕЕА-и на бази дневне ажурности.
  2. ИДДЕЕА и МУП ХНК ће податке користити за тестирање својих интерних процедура, како би се у идућем периоду омогућило кориштење података већег обима, те како би се податци Адресног регистра у тим процедурама користили на најбољи могући начин.
  3. Планирано је да се током јесени, сукладно планираним активностима ЦИЛАП пројекта, одржи семинар о заједничким активностима, а све у сврху упознавања заинтересованих субјеката о резултатима те сарадње и наредним корацима везаним за кориштење података Адресног регистра.

Natrag