Састанак на тему имплементације пројекта Регистрација некретнина Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове - ФГУ

Новости преглед

Састанак на тему имплементације пројекта Регистрација некретнина Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове

31.03.2016 15:41

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове организован је састанак на којем су запосленицима Управе презентоване активности које су имплементиране, као и планиране активности у оквиру пројекта Регистрације некретнина. Запосленици су, такође, упознати и с активностима осталих пројекта, а све у циљу боље координације и успјешне реализације свих планираних задаћа.

Активности пројекта Регистрације некретнина су представљене кроз презентације директора Управе г. Жељка Обрадовића и помоћника директора г. Неџада Пашалића.

Такође, осим наведеног пројекта, на састанку је било ријечи и о ЦИЛАП пројекту чије су активности продужене до 2019. године, као и о важности међусобне сарадње и комуникације међу запосленицима како би се створило што позитивније радно окружење.

Усаглашавање земљишнокњижних и катастарских података од суштинске је важности за све кориснике у Федерацији БиХ, а то је главна задаћа пројекта Регистрација некретнина. У том правцу успостављена је квалитетна сарадња са свим учесницима пројекта, првенствено са основним судовима и јединицама локалне самоуправе у Федерацији БиХ.

Natrag