Састанак директора ентитетских управа за геодетске и имовинско-правне послове - ФГУ

Новости преглед

Састанак директора ентитетских управа за геодетске и имовинско-правне послове

30.03.2018 09:55

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је одржан састанак на којему су суђеловали директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове госп. Жељко Обрадовић, директорица Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове РС гђа. Босиљка Предраговић те директорица ЦИЛАП пројекта гђа. Анђа Зимић.

Тема разговора је била имплементација РЕРП, ЦИЛАП и ИМПУЛС пројеката. Равнатељи су кроз заједнички дијалог договорили наредне активности наведених пројеката, те неке од надолазећих активности и пројеката. Планирани су разговори 11. и 12. априла на састанку Управног одбора ИМПУЛС пројекта, те посјет Норвешкој управи за мапирање и катастар - Статенс картверк (СК) 17. и 18. маја, на којима ће се водити разговори о потенцијалном пројекту гледе система дигиталног архива на планираним локацијама у оба ентитета, те прогушћене и унапријеђене ентитетске мреже перманентних ГНСС станица. Састанак је завршен представљањем активности и резултата ЦИЛАП пројекта од стране директорице пројекта гђе. Анђе Зимић.

Natrag