РЕГИСТАР ЦИЈЕНА НЕКРЕТНИНА- ПРЕДСТАВЉАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПЋИНЕ ХАЏИЋИ - ФГУ

Новости преглед

РЕГИСТАР ЦИЈЕНА НЕКРЕТНИНА- ПРЕДСТАВЉАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПЋИНЕ ХАЏИЋИ

26.04.2017 15:09

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 25. априла 2017. године одржан састанак са представницима Општине Хаџићи. Циљ састанка је наставак реализације активности на компоненти 3 пројекта ЦИЛАП – “Подршка успостављању регистра цијена некретнина“, коју проводи Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове у сарадњи са Порезном управом Федерације БиХ.

У ту је сврху представницима Општине Хаџићи, односно комисији  за процјену вриједности некретнина, и Порезне испоставе Хаџићи представљен значај регистра цијена некретнина те преглед извршених активности у општинама Центар Сарајево и Ново Сарајево. Присутни су се упознали са организационим и процесним моделом, који укључује прикупљање података помоћу записника опћинске комисије и унос у апликацију регистар цијена некретнина. На састанку су договорене и сљедеће активности које подразумијевају припремну фазу и почетак успостављања регистра цијена у Општини Хаџићи.

Natrag