РАДНИ САСТАНАК И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТЕМУ УСПОСТАВЉАЊА АДРЕСНОГ РЕГИСТРА - ФГУ

Новости преглед

РАДНИ САСТАНАК И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТЕМУ УСПОСТАВЉАЊА АДРЕСНОГ РЕГИСТРА

21.12.2017 11:17

У Општини Стари Град је 19. 12. 2017. године одржан радни састанак на којем су присуствовали представници свих служби које ће директно или индиректно учествовати у активностима које се проводе у оквиру пројекта успостављања адресног регистра, као и чланови радне групе за адресни регистар. Теме састанка су биле: анализа постојећег система насељених мјеста, преглед плана подјеле на улице и тргове за сва насељена мјеста у складу са законом. Презентовани су кораци који би требали услиједити на пољу успостављања адресног регистра, односно израда полигона улица, као и усвајање општинских одлука о адресном систему. Том је приликом одржана и пригодна презентација у вези са релевантним пројектним активностима.

Иницијативе успостављања, одржавања и дистрибуције података о адресама на подручју ФБиХ покренула је Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове (ФГУ) уз подршку ЦИЛАП пројекта, а у сарадњи са јединицама локалне самоуправе. Циљ је увођење централног адресног регистра, чиме би се успоставило вођење адреса на јединствен, функционалан и уређен начин, са прикупљањем свих података у централну базу, као и активан рад на одређивању кућних бројева, насеља и улица.

Natrag