Radna posjeta Općini Čitluk - ФГУ

Новости преглед

Radna posjeta Općini Čitluk

20.01.2022 14:06

Ravnatelj Federalne geodetske uprave gosp. Željko Obradović i pomoćnici ravnatelja gosp. Denis Tabučić i gosp. Sead Hadžić posjetili su 20. siječnja 2022. godine općinu Čitluk. Održan je sastanak sa Načelnikom općine gosp. Marinom Radišićem i njegovim suradnicima iz sektora geodetskih i imovinsko-pravnih poslova. Sastanku je nazočio i direktor Županijske geodetske uprave gosp. Ivan Lesko.

Tema sastanka je bila realizacija projekata iz domena Sektora zemljišne administracije a koji su od posebnog interesa za jedinice lokalne samouprave. Prioritetna aktivnost je usuglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u okviru projekta „Registracija nekretnina“. Usuglašeni su podaci za katastarske općine Vionica i Bijakovići a u fazi implementacije je i katastarska općina Paoča. Naglašen je poseban interes za katastarske općine Međugorje i Čitluk i iznalaženje modaliteta rješavanja trenutne neusuglašenosti katastarske i zemljišnoknjižne evidencije u ovim katastarskim općinama.

Istaknuto je zadovoljstvo realizacijom projekta adresnog registra, uspostavljenim za čitavo područje Općine. Treba istaći da je baš općina Čitluk bila pilot općina za uspostavu adresnog registra u Federaciji BiH. Izražen je interes i za projekt uspostave digitalnog arhiva i katastra komunalnih vodova za čiju realizaciju postoje i zakonski i tehnički preduvjeti ali se mora dogovoriti posebna dinamika pripreme i same realizacije.

Na kraju sastanka istaknuta je dugogodišnja dobra suradnja Federalne geodetske uprave i općine Čitluk ali i potreba nastavka realizacije projekata iz Sektora zemljišne administracije u općini Čitluk.

Natrag