Радна посјета Граду Љубушки - ФГУ

Новости преглед

Радна посјета Граду Љубушки

21.01.2022 14:56

Представници Федералне геодетске управе, госп. Жељко Обрадовић, директор и помоћници директора мр. Денис Табучић и госп. Сеад Хаџић, посјетили су 21. јануара 2021. године Град Љубушки. Одржан је састанак са градоначелником Града Љубушког госп. Ведраном Маркотићем и његовим сарадницима. Састанку је присуствовала и предсједница Општинског суда гђа. Анкица Чуљак и водитељица земљишно-књижног уреда гђа. Ивана Бајто.

Током састанка разговарано је о пројектима и активностима које се проводе и планирају за реализацију у Граду Љубушком из домена Сектора земљишне управе. Град Љубушки једно је од пилот подручја за усклађивање катастарских и земљишно-књижних података у Федерацији БиХ. Сви катастарски подаци су у дигиталном облику а до сада су катастарски и земљишно-књижни подаци усаглашени или је процес усклађивања у току за 11 катастарских општина. Договорен је, у сарадњи са Општинским судом, наставак ових активности које су од виталног значаја за Град, посебно када се знају економске амбиције и перспективе Града Љубушког. Регистар цијена некретнина у сарадњи са Порезном управом ФБиХ је у потпуности оперативан и успостављен је адресни регистар за цијело подручје Града. Почела је и активност дигиталног архива.

Посебан интерес исказан је за успостављање катастра водова и договорена је израда посебног динамичког плана за успостављање истог. Изражено је обострано задовољство сарадњом Федералне геодетске управе и управе Града Љубушког.

Natrag