РАДИОНИЦЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА - ФГУ

Новости преглед

РАДИОНИЦЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА

15.10.2018 10:12

У оквиру активности Пројекта регистрације некретнина 10. и 11. октобра 2018. године одржане су радионице у Мостару и Сарајеву, на тему: „Закон о земљишним књигама, замјена и успостава земљишне књиге – практични примјери“.

Радионицу су испред Јединице за имплементацију Пројекта регистрације некретнина водили гдин. Мурис Ајановић, консултант за катастар и гђа. Слађана Лозанчић, консултантица за земљишнокњижну администрацију, а циљне групе које су биле позване и присутне испред опћинских судова и опћина/градова су руководиоци земљишнокњижних уреда, земљишнокњижни референти, привремени асистенти, те упосленици служби за катастар, урбанизам, просторно планирање и јавни правобраниоци.

Прва радионица одржана је 10. октобра 2018. године у Мостару за ђелатнике из опћинских судова у Мостару, Љубушком, Широком Бријегу, Чапљини и Читлуку и опћина/градова: Мостар, Широки Бријег, Љубушки, Посушје, Груде, Чапљина, Столац, Неум, Равно, Читлук, а друга радионица одржана је 11. октобра 2018. године у Сарајеву за ђелатнике из опћинских судова у Високом, Горажду, Какњу, Бугојну и опћина/градова: Горажде, Какањ, Вареш, Олово, Бреза, Пале у Федерацији БиХ, Високо, Бугојно, Фоча у Федерацији БиХ, Бугојно, Горњи Вакуф-Ускопље, Доњи Вакуф.

Теме о којима је разговарано на радионицама су специфичне ситуације са којима се сусрећу надлежни органи приликом усаглашавања података о некретнинама између катастра и земљишне књиге, те су на овим радионицама дате и одређене упуте, смјернице на који начин се исте могу ријешити. Разговарано је о томе који су то нужни предуслови које надлежни опћински органи требају испунити да би се након тога у Опћинском суду могао вршити пријенос уписа из привремене евиденције Књиге положених уговора у новоуспостављену земљишну књигу, затим о начину рјешавања предмета када је за одређене некретнине упис у катастру на име физичке особе, а за исту некретнину упис у земљишној књизи је на неки облик државне својине, као и многим другим темама.

Natrag