РАДИОНИЦА ЗА РУКОВОДИОЦЕ ЗЕМЉИШНОКЊИЖНИХ УРЕДА - ФГУ

Новости преглед

РАДИОНИЦА ЗА РУКОВОДИОЦЕ ЗЕМЉИШНОКЊИЖНИХ УРЕДА

18.09.2018 07:44

Радионица за руководиоце земљишнокњижних уреда/земљишнокњижне референте у Федерацији БиХ који раде на предметима замјене и успоставе земљишне књиге у оквиру Пројекта регистрације некретнина је одржана у Неуму 13. и 14. септембра 2018. године.

Радионицу је водила госпођа Слађана Лозанчић, консултантица за земљишнокњижну администрацију у Јединици за имплементацију Пројекта регистрације некретнина, а суђеловали су представници земљишнокњижних уреда из опћинских судова у Тешњу, Грачаници, Широком Бријегу, Горажду, Бугојну, Мостару, Ливну, Тузли, Живиницама, Чапљини, Какњу, Орашју, Сарајеву, Травнику, Високом и Љубушком.

Госпођа Слађана Лозанчић је презентовала тренутно стање реализације Пројекта регистрације некретнина појединачно по судовима, а затим је разговарано о очекиваном периоду завршетка усаглашавања података о некретнинама између катастра и земљишне књиге.

Разговарало се и о начинима поступања у предметима замјене и успоставе земљишне књиге, нарочито о неким специфичним ситуацијама, а након тога и приједлозима рјешавања истих.                                                                    

Примјер специфичне ситуације је рјешавање предмета успоставе земљишне књиге за некретнине за које је у катастарском операту као посједник уписана одређена одређена физичка или правна особа, а у земљишној књизи за исту некретнину упис је Државна својина, или неки други облик државног власништва. Потом се разговарало и о затварању основних земљишнокњижних уложака земљишта на којима је успостављено етажно власништво.

Након низа разговора о специфичним темама у предметима замјене/успоставе земљишне књиге, донесени су закључци који ће свим земљишнокњижним уредима послужити као примјер предложеног поступања у тим предметима.

Natrag